Welkom!

Op deze website kan je informatie vinden over mijn aanbod aan psychotherapie, orthopedagogische begeleiding en psychodiagnostiek.


Kinderen/ouders/gezinnen kunnen in mijn praktijk terecht voor:

 •   Diagnostisch onderzoek (IQ, ADHD, leerstoornissen, autisme spectrum stoornissen, beleving)
 •   Individuele psychotherapie
 •   Relatietherapie en Gezinstherapie
 •   Ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning
 •   Individuele studiemethodebegeleiding

Mogelijke hulpvragen:

 •   Opvoedingsproblemen
 •   Ontwikkelingsproblemen (ADHD, autisme spectrum stoornissen…)
 •   Emotionele problemen (angsten, depressie, spanning…)
 •   Gedragsproblemen
 •   Relatie- en gezinsproblemen
 •   Verwerkingsproblemen (trauma, verlies, rouw, nieuwe levensfase…)
 •   Problemen op school (studiemethode, concentratie, hoogbegaafdheid, pesten…)

De stap zetten om een eerste afspraak te maken is niet altijd even gemakkelijk. Je kan me steeds vrijblijvend een mail sturen of telefoneren voor meer informatie.

Wanneer we een eerste kennismakingsgesprek plannen, worden de problemen en de hulpvraag in kaart gebracht. Daarna wordt in onderling overleg een advies geformuleerd om gepaste hulp te bieden. Dit kan de opstart van een begeleiding of van psychotherapie zijn, of er wordt een voorstel voor een diagnostisch onderzoek gedaan.