Intelligentieonderzoek

Op vraag van de ouders, school, logopedist, arts,... kan ik een intelligentie-onderzoek afnemen. Een intelligentietest heeft als doel de cognitieve mogelijkheden van je kind (6 t/m 16 jaar) in kaart te brengen.

Intelligentie is een belangrijke, maar zeker niet de enige voorspeller van schoolprestaties. Als ouder wil je graag dat je kind zijn of haar mogelijkheden ten volle kan benutten.


Thema's

  •   Onderzoek naar hoogbegaafdheid: heeft je kind een leervoorsprong?
  •   Zicht krijgen op de algemene cognitieve mogelijkheden: overschatting en onderschatting voorkomen
  •   Tegenvallende of sterk uiteenlopende schoolresultaten
  •   Onderdeel van een grondig onderzoek naar een leerstoornis of ontwikkelingsstoornis
  •   Duidelijkheid krijgen rond het kiezen van een juiste school of studierichting
  •   Verkennen van de sterke kanten om in te zetten tijdens studiemethodebegeleiding


Werkwijze

Een intelligentieonderzoek duurt meestal ongeveer 1,5 uur à 2 uur. Ik gebruik hiervoor een officiële, gestandaardiseerde test voor kinderen van 6 t/m 16 jaar (WISC III). Ik plan de IQ-test liefst in de voormiddag of vroege namiddag, zodat je kind fit en alert is.

De test meet verschillende deelaspecten (zich verbaal uitdrukken, geheugen, visueel-ruimtelijk inzicht, verbanden of overeenkomsten zien, oorzaak-gevolg denken...) en geeft daarnaast ook een totaalinschatting van de intelligentie.

In het adviesgesprek ontvang je een uitgebreid verslag. We staan stil bij zowel de sterke kanten als bij de kwetsbaarheden van je kind.

Het IQ-onderzoek kan op zichzelf bestaan of ik stel vrijblijvend een begeleiding voor. Dit kan een individuele studiemethodebegeleiding zijn of individuele therapie (bij sociaal-emotionele problemen, faalangst, niet met foutjes om kunnen, ...). Indien je kind een leervoorsprong heeft, heb je de mogelijkheid om ouderbegeleiding te volgen.

Indien nodig verwijs ik door naar een arts/kinderpsychiater, logopedist, gespecialiseerde centra, … Ik stuur het verslag enkel met jouw toestemming door.

Score performaal, Mensa, Criterium hoogbegaafd, Profiel: snelheid verwerking, puzzel, beperkingen, 
									Analyse capaciteiten: sterktes, zwaktes, Sub-test afnemen