Tarief en terugbetaling

Tarief

Therapie (sessie van 45 min) Tarief
Kennismakingsgesprek / Intake € 55
Individuele therapie € 55
Gezinstherapie € 55
Wandeltherapie € 55
Ouderbegeleiding of opvoedingsondersteuning € 55
Begeleiding bij autisme € 55
Studiebegeleiding of leren leren € 55
Onderzoek Tarief
Kennismakingsgesprek / Intake (sessie van 45 min) € 55
Intelligentieonderzoek (afname test, verwerking, verslag) € 300
Aandachtsonderzoek (afname test, verwerking, verslag) € 300
Autismeonderzoek (afname test, verwerking, verslag) € 55 per gewerkt uur (*)
Belevingsonderzoek (afname test, verwerking, verslag) € 55 per gewerkt uur (*)
Adviesgesprek na testonderzoek (sessie van 45 min) € 55
* : kostprijs afhankelijk van uitgebreidheid onderzoek

De betaling gebeurt contant na iedere sessie. Langere sessies zijn mogelijk in onderling overleg.


Terugbetaling

Om de kwaliteit van de zorgverlening te garanderen leggen de ziekenfondsen een aantal criteria vast waaraan de therapeut moet voldoen. Ik beantwoord aan al deze vereisten.

Aangezien ik erkend ben door de mutualiteiten als klinisch orthopedagoog en psychotherapeut, is er onder bepaalde voorwaarden een gedeeltelijke terugbetaling van de therapie mogelijk.

Meer info per ziekenfonds vind je hier:


Raadpleeg steeds je mutualiteit voor de actuele stand van zaken.