Wandeltherapie

Ik geef wandeltherapie aan volwassenen, maar ook voor kinderen en jongeren is deze therapievorm erg geschikt. Voor sommige mensen is het makkelijker om naast je therapeut, wandelend in de natuur, te praten, zonder mekaar direct te moeten aankijken.

Wandeltherapie is een vorm van gesprekstherapie waarbij natuur en beweging als extra hulpbronnen ingezet worden. Er komt ruimte en rust in je hoofd.

De eenvoudige beweging van het wandelen zet veel meer in beweging dan alleen je lichaam. Naast het fysiek en ontspannend effect van de natuur, beïnvloedt wandelen ook je denken, je gevoelens, je zelfbeeld, je blik op je moeilijkheden, maar ook op je krachten en gewenste situaties ...


Thema's

  •   Emotioneel: faal)angst, verdriet, depressie, stress, piekeren, ...
  •   Identiteit: positiever zelfbeeld ontwikkelen, meer zelfvertrouwen, ...
  •   Burn-out: overbelasting, meer energie krijgen, ...
  •   CVS, fibromyalgie
  •   Keuzes maken in het leven
  •   Verwerking: crisis, verlies, rouw, ziekte, diagnose, echtscheiding, ...
  •   Ontwikkelingsstoornissen: AHDH, ASS, ...
  •   Hoogsensitiviteit: overprikkeling vermijden, rust ervaren, ...
  •   Nieuwe levens- of gezinsfase

natuurcoach, natuurgids, wandeltherapeut, wandeling, TRIA: zelfcompassie, veerkracht, innerlijke onrust, hooggevoelig, keuze, 
									Coaching natuurdomein: meditatie, mindfulness, ontspannen, aanvaarden

Werkwijze

Het kennismakingsgesprek gaat steeds door in de praktijkruimte. Na het verhelderen van je hulpvraag, kiezen we voor wandeltherapie, al dan niet gecombineerd met gesprekstherapie in de therapieruimte. In functie van jouw nood, voorkeur en vooruitgang kunnen deze werkvormen afgewisseld worden.

We staan regelmatig letterlijk ‘stil’ bij wat je vaststelt aan gedachten, gevoelens, inzichten, … Wandelen is dus geen doel op zich, maar een middel om tot inzichten te komen, waardoor de weg vrijkomt voor verandering of aanvaarding.

Door middel van oefeningen en opdrachten neem je makkelijker afstand van je problemen of kom je tot nieuwe inzichten.

We wandelen overdag in de omgeving van Hasselt (stadspark, natuurgebied, ...). Andere locaties zijn mogelijk in onderling overleg. Bij extreme weersomstandigheden kan de therapiesessie toch blijven doorgaan, maar dan gaat de sessie gewoon door in mijn praktijkruimte te Hasselt.