Afspraak voor psychotherapie, wandeltherapie of diagnostiek

Eerste afspraak

Je kan je aanmelden voor een kennismakingsgesprek. Het doel hiervan is voldoende zicht krijgen op je problemen en verwachtingen.

Ik formuleer je een voorstel voor diagnostisch onderzoek, begeleiding of psychotherapie. Het is ook mogelijk dat ik advies geef voor een eventuele doorverwijzing.

Volgende afspraken

Alle volgende afspraken leggen we in onderling overleg op het einde van iedere sessie of testing vast.

Voor psychodiagnostisch onderzoek kan ik je een idee geven over de verwachte duur van het onderzoek. De duur van begeleiding of psychotherapie en de frequentie van de gesprekken zijn moeilijker in te schatten. Dit is afhankelijk van de aard van je probleem en de evolutie tijdens het therapeutisch proces.

Uiteraard kan je op elk moment beslissen om de therapie stop te zetten.

Annuleren van afspraken

Het kan altijd zijn dat een afspraak niet kan doorgaan. Gelieve dan minimaal 24u op voorhand via telefonisch contact of e-mail te annuleren. Indien een afspraak niet wordt nagekomen of niet tijdig wordt afgemeld, ben ik genoodzaakt de volledige sessie aan te rekenen.