Werkwijze psychotherapie, wandeltherapie en diagnostiek

1. Aanmelding

Je kan je rechtstreeks of op advies van een verwijzer aanmelden. De aanmelding gebeurt bij voorkeur per mail of telefonisch. Ik zal zo snel mogelijk contact opnemen om een eerste afspraak te maken.


2. Kennismakingsgesprek

In het intakegesprek overlopen we je concrete vragen, zorgen en verwachtingen.

Samen werken we een traject op jouw maat en tempo uit waarin respect en transparantie voorop staan. Afhankelijk van je hulpvraag stel ik testonderzoek, begeleiding of psychotherapie voor.

Indien nodig werk ik samen met andere disciplines of verwijs ik je door. Door de jaren heen heb ik een ruim netwerk aan contacten uitgebouwd met andere therapeuten, psychiaters, CLB-medewerkers, gespecialiseerde diensten…


3. Begeleiding, psychotherapie of testonderzoek

Afhankelijk van je hulpvraag start ik met begeleiding, psychotherapie of testonderzoek.

De therapie kan zeer sterk verschillen wat betreft de duur, de gebruikte methoden en technieken, aangezien elk kind, volwassene of gezin uniek is.

We bepalen de frequentie van de gesprekken in onderling overleg. Tijdens het traject is er regelmatig tijd en ruimte voor terugkoppeling en evaluatie, zodat de hulpverlening aangepast wordt indien nodig.4. Afronding

Wanneer je zorgen of vragen, die er aanvankelijk waren, voldoende gedaald zijn, bekijken we samen hoe we het therapeutisch proces geleidelijk aan afbouwen. Vaak is een eerste stap hierin het verminderen van de frequentie van de therapie, om te kijken of de veranderingen ook stand houden wanneer er minder ondersteuning is.

Indien je na afloop van een traject toch nog vragen hebt of/en je hebt graag een nieuw gesprek, dan ben je uiteraard welkom.


Beroepsgeheim

Privacy en vertrouwen staan centraal. Je vindt in mijn praktijk een veilige plek waar je in alle vrijheid en openheid je verhaal kan vertellen. Ik ben strikt gebonden aan de deontologische code voor klinisch orthopedagogen en psychotherapeuten, en aan alle wettelijke regels betreffende het beroepsgeheim.

Systeemtherapie: psychologische hulp, systemische aanpak, Contextuele coaching/counseling, 
							Consultatie: nazorg, terugval preventie, Testing gesprek ,test sessie