Opvoedingsondersteuning - ouderbegeleiding

Je kan bij mij als pedagoog terecht met alle vragen en zorgen over de ontwikkeling van je kind, ouderschap en opvoeding.

Je merkt dat je kind het moeilijk heeft of anders lijkt te ontwikkelen. Je hebt al van alles geprobeerd om het gedrag van je kind te begrijpen en er passend op te reageren, maar de moeilijkheden (op school, thuis, …) blijven. Dat is het moment om een klinisch orthopedagoog in te schakelen. Ik ondersteun je bij leer- en opvoedingsvragen, waarbij de kracht van je kind en je eigen krachten als ouder centraal staan.

Kinderen met specifieke noden (ADHD, Autismespectrumstoornis, ...) of specifieke eigenschappen (HSP, hoogbegaafdheid, …) stellen je voor heuse uitdagingen. Dan is het nodig om de opvoeding aan te passen aan wat je kind nodig heeft, zodat het opvoedingsklimaat weer positief wordt en je kind weer maximaal kan ontplooien en ontwikkelen.


Thema's

  •   Hoe zorg ik voor voldoende rust en vermijd ik overprikkeling bij mijn hoogsensitieve kind?
  •   Wat kan ik doen als mijn kind niet luistert of moeilijk gedrag stelt?
  •   Hoe kan ik mijn kind ondersteunen om zijn gevoelens op een juiste manier te uiten?
  •   Mijn kind heeft slaapproblemen, emotionele of sociale problemen, ...
  •   Hoe kan ik mijn hoogbegaafde kind voldoende stimuleren?
  •   Kom ik best wel of niet tussen bij heftige ruzies tussen de kinderen?
  •   Hoe blijf ik in gesprek met mijn puber bij aanhoudende conflicten?
  •   Er is net een diagnose bij mijn kind gesteld (autisme, ADHD, ...). Ik heb nood aan informatie en advies.
  •   Hoe zorg ik voor structuur en regelmaat in het leven van mijn kind met AD(H)D of ASS?


Werkwijze

Voor zowel algemene opvoedingsvragen als opvoedingsvragen, die te maken hebben met een specifieke problematiek bij je kind, zoeken we samen naar een aanpak die bij jou, je kind en je gezinssituatie past.

Daarnaast kan uitleg en advies over de ontwikkeling van je kind helpend zijn om je kind beter te begrijpen. Indien nodig kan ik binnen mijn praktijk testonderzoeken bij je kind afnemen.

Het aantal gesprekken en de inhoud is afhankelijk van jullie hulpvraag. Samen oefenen we nieuwe ouderschapsvaardigheden en werken we richting verandering.Orthopedagogische begeleiding: opvoedingstips, conflict gezin, bezorgde ouders, 
									Inzicht: stoornis, handicap, ziekte, beperking, Stappenplan functioneren met pictogrammen