Belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren

Een belevingsonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek bij je kind (6-16 jaar) waarin ik de beleving van je kind (gedachten, gevoelens, herinneringen, gezinsrelaties, school…) in beeld breng.

Als je je zorgen maakt of wanneer je kind problemen communiceert waarvoor nog geen duidelijk aanwijsbare oorzaak gekend is, is een belevingsonderzoek zinvol.

In een belevingsonderzoek zoek ik naar een antwoord hoe je kind zijn of haar leefwereld benadert, ervaart en betekenis geeft.


Thema's

  •   Sociaal: : vaak conflicten, moeilijk contact met leeftijdsgenoten, pesten/gepest worden, ...
  •   Emotioneel: verdriet, angsten, piekeren, spanning, HSP, heftige emoties, ...
  •   Gedrag: niet luisteren, boosheid, zich terugtrekken, prikkelbaar, drukte, ...
  •   Psycho-somatisch: onverklaarde lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, ...
  •   Verwerking: rouw, verlies, echtscheiding, ingrijpende gebeurtenis, ...
  •   Gezinsrelaties: nieuw samengesteld gezin


Werkwijze

Een belevingsonderzoek loopt over verschillende sessies (meestal 3 à 4), gespreid over verschillende data.

In het kennismakingsgesprek bespreek ik met jullie de voorgeschiedenis en de reden waarom jullie hulp zoeken.

Het testonderzoek zelf pas ik aan naargelang de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van je kind. Ik gebruik tekenopdrachten, verhalen, creatieve opdrachten, gesprekken, projectief materiaal, (spel)observaties, psychologische vragenlijsten, … Zo kom ik in contact met onderliggende verlangens, fantasieën, gevoelens en spanningen van je kind en merk ik hoe je kind hiermee omgaat.

Het onderzoek wordt steeds afgesloten met een adviesgesprek en je ontvangt een uitgebreid verslag. De resultaten van het onderzoek breng ik in verband met de ontwikkelingsfase van je kind en de ruimere context.

Ik koppel de informatie uit het testonderzoek aan de aanmeldingsklacht en formuleer een vrijblijvend voorstel voor behandeling. Dit kan individuele (spel)therapie of ouderbegeleiding zijn.

Indien nodig en in overleg verwijs ik door naar een kinderpsychiater, gespecialiseerde centra, … Je verslag wordt enkel met jouw toestemming doorgestuurd.

Emotie: woede, boos, onbewust, uitbarsting, Betekenis waarneming/interpretatie: positief, negatief,  
									  Test sterktes/zwaktes persoonlijkheid/identiteit, Hoogsensitief