Studiebegeleiding - leren leren - advies studiekeuze

Voor heel wat kinderen en jongeren verloopt naar school gaan niet altijd even gemakkelijk. Naar school gaan of studeren kost veel moeite of het plezier hierin is ver te zoeken.

Je merkt dat je kind het moeilijk heeft. Jullie hebben al van alles geprobeerd om de school aangenamer te maken of het leren te vergemakkelijken, maar de moeilijkheden (op school, thuis, …) blijven. Dat is het moment om een klinisch orthopedagoog in te schakelen.

Als pedagoog ondersteun ik kinderen en jongeren die moeilijkheden ondervinden op school of bij het studeren.


Thema's

  •   Schoolkeuze en studierichting
  •   Studiemethode en leerstrategieën
  •   Emotioneel: motivatie, talenten, doorzettingsvermogen, faalangst, leren positief naar zichzelf kijken, ...
  •   Examenstress
  •   Sociaal: pesten, gepest worden, vrienden maken, ...
  •   Planning: agenda, dag- en weekplanning, evenwicht tussen huiswerk en vrijetijdsbesteding (hobby’s, gamen, ...)
  •   Ontwikkelingsproblemen: duidelijke huiswerkplanning en schoolafspraken voor kinderen met ASS, ADHD, ...


Werkwijze

Bij vragen rond algemene cognitieve capaciteiten of het kiezen van een studierichting die past bij je kind, neem ik indien aangewezen eerst een intelligentie-onderzoek af. Bij vermoedens van aandachtsproblemen kan een aandachtsonderzoek doorgaan.

Ik kijk in de pedagogische begeleiding niet enkel naar de cognitieve ontwikkeling van je kind, maar ook naar sociaal-emotionele aspecten. Wanneer je kind zich niet goed voelt op school of niet aansluit bij leeftijdsgenoten, besteed ik hieraan aandacht in de begeleiding.

In individuele studiemethodebegeleiding ligt de focus op schema's maken, studieplanning/studieorganisatie, structuur aanbrengen in de leerstof, een eigen leerstijl ontwikkelen, ...

Doelstelling van studiebegeleiding is steeds terug plezier vinden in naar school gaan en efficiënter studeren. Indien nodig en met uitdrukkelijke toestemming van je kind én jullie neem ik contact op met de school of het CLB om samen aan deze doelstelling te werken.

Leerproblemen: concentratie, geheugen, uitstelgedrag, perfectionisme, leerstoornis, hoogbegaafd, schoolresultaten,
									Methode: tips, mindmap, leerstof structureren, vaardigheden, efficiënt leren, Studiekeuze