Wandeltherapie - wandelcoaching

Wandeltherapie is een krachtige vorm van gesprekstherapie waarbij natuur en beweging als extra hulpbronnen ingezet worden. Dit aanbod is volledig geworteld in mijn werk als klinisch pedagoog, erkend psychotherapeut en natuurgids.

Wandeltherapie is veel meer dan wandelen en praten in de natuur. Door gebruik te maken van natuurlijke metaforen kom je veel sneller tot de kern van je belemmerende gedachten. Verder is het voor vele mensen een aangename manier om in therapie te zijn, omdat we naast elkaar lopen en mekaar niet direct moeten aankijken.

De eenvoudige beweging van het wandelen zet veel meer in beweging dan alleen je lichaam. Naast het fysiek en ontspannend effect van de natuur, beïnvloedt wandelen ook je denken, je gevoelens, je zelfbeeld, je blik op je moeilijkheden, maar ook op je krachten en gewenste situaties ... Hierdoor krijg je inzicht in het thema waar je mee bezig bent en krijg je duidelijk hoe je dit kan aanpakken.


Thema's

  •   Emotioneel: omgaan met (faal)angst, verdriet, depressie, stress, piekeren, ...
  •   Identiteit: positiever zelfbeeld ontwikkelen, meer zelfvertrouwen krijgen, ...
  •   Burn-out: herstel van overbelasting, meer energie krijgen, ...
  •   CVS, fibromyalgie: goed zorgen voor je lichaam, leren leven met een chronische ziekte, ...
  •   Keuzes maken in het leven
  •   Verwerking: omgaan met een crisis, verlies, rouw, ziekte, diagnose, echtscheiding, ...
  •   Hoogsensitiviteit, HSP: overprikkeling vermijden, rust ervaren, ...
  •   Nieuwe levens- of gezinsfase

natuurcoach, wandeltherapeut, natuurtherapie, buitentherapie, burnout, chronisch vermoeidheidssyndroom, therapeutische wandeling:natuur als therapeut, wandelconsult, gezondheidswandeling,  
									wandelcoaching natuurdomein: Kiewit, De Wijers, De Maten, Bokrijk, hooggevoelig, ontspannen, gezondheid,oververmoeid

Werkwijze

Het kennismakingsgesprek gaat steeds door in de praktijkruimte. Na het verhelderen van je hulpvraag, kiezen we voor wandeltherapie, al dan niet gecombineerd met gesprekstherapie in de therapieruimte. In functie van jouw nood, voorkeur en vooruitgang kunnen deze werkvormen afgewisseld worden.

We staan regelmatig letterlijk ‘stil’ bij wat je vaststelt aan gedachten, gevoelens, inzichten, … Wandelen is dus geen doel op zich, maar een middel om tot inzichten te komen, waardoor de weg vrijkomt voor verandering of aanvaarding.

Door middel van oefeningen en opdrachten neem je makkelijker afstand van je problemen of kom je tot nieuwe inzichten.

We wandelen overdag in de omgeving van Hasselt (stadspark, natuurgebied, ...). Andere locaties zijn mogelijk in onderling overleg. Bij extreme weersomstandigheden kan de therapiesessie toch blijven doorgaan, maar dan gaat de sessie gewoon door in mijn praktijkruimte te Hasselt.