Individuele therapie voor volwassenen

Volwassenen zetten de stap naar een therapeut vanuit de ervaring dat ze in hun leven tegen bepaalde zaken aanlopen.

Je hebt het gevoel dat je vastloopt in je studie of je job, je relatie(s) of de opvoeding van je kinderen. Je voelt je lusteloos of droevig. Je twijfelt over allerlei dingen waar je niet alleen uitgeraakt. Je hebt een verlies meegemaakt en krijgt dit moeilijk een plekje gegeven. Of je bent in een burn-out terecht gekomen door overbelasting.

Ik help je om anders naar je probleem te kijken zodat je opnieuw als persoon kan groeien.


Thema's

 •   Emotioneel: zelfvertrouwen, identiteit, verdriet, depressie, piekeren, sombere stemming, ...
 •   Angst: faalangst, verlatingsangst, angst om nieuwe dingen te proberen, ...
 •   Hooggevoeligheid: overprikkeling vermijden, zelfzorg, grenzen aangeven, hoogsensitiviteit - HSP, ...
 •   Ingrijpende gebeurtenissen: ernstige ziekte, overlijden van een dierbare, scheiding, ...
 •   Verwerking: diagnose, handicap, verlies, rouw, ...
 •   Psycho-somatisch: onverklaarde lichamelijke klachten, vermoeidheid, ...
 •   Slaapproblemen: in- of doorslaapmoeilijkheden, ...
 •   Studie: studiegebonden/persoonlijke problemen, perfectionisme, examenstress, uitstelgedrag, ...
 •   Werk: communicatie, burn-out, stress, assertiviteit, overspannen, ...
 •   Relationeel: partnerrelatie, gezinsrelaties, moeilijke thuissituatie, ...
 •   Nieuwe levensfase: na echtscheiding, nieuwe gezinsfase, alleen gaan wonen, ...
 •   Evenwicht vinden tussen werk, gezin, relatie, studie, vrije tijd, ...
 •   Aanhoudende spanningen: conflicten, mekaar niet begrijpen, ...
 •   Psycho-educatie en coaching: hoogbegaafdheid, ADHD, ASS, ...

Studententherapeut: studentenbegeleiding, psychische/mentale problemen student, jongvolwassene, 
									 Therapie, Oplossingsgerichte aanpak , Geheimhouding/beroepsgeheim, Samenwerking psychiater, HSP, kanker, fibromyalgie, autisme

Werkwijze

Individuele systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij je probleem wordt gezien in interactie met je omgeving/leefwereld. Dit kan je gezin, relatie, familie, studie, werk en vriendenkring zijn, maar ook je maatschappelijke positie, cultuur, (religieuze) overtuigingen enz.

Na het verhelderen van je hulpvraag, kiezen we voor therapie in mijn praktijkruimte, al dan niet gecombineerd met wandeltherapie. In functie van jouw nood, voorkeur en vooruitgang kunnen deze werkvormen afgewisseld worden.

Aan de hand van verschillende methodieken kijken we naar verschillende aspecten van jezelf: je gevoelens, gedachten, je problemen, mogelijkheden, noden, verlangens...

In de loop van de therapie zal je steeds meer zicht krijgen op je sterke kanten. Hierdoor zal je beter kunnen omgaan met lastige of moeilijke situaties in je leven.

Doordat je je steeds scherper bewust wordt van jezelf in je omgeving, krijg je de kans om:

 •   Een nieuwe verhouding te leren vinden ten opzichte van je ervaringen
 •   Tot aanvaarding van jezelf en de ander te komen
 •   Bepaalde ervaringen te verwerken
 •   Te komen tot meer zelfsturing zodat je het gevoel krijgt dat jij jouw leven weer meer in handen kan nemen
 •   Verantwoordelijk te zijn voor de keuzes die je maakt
 •   Meer gebruik te maken van je eigen sterktes en kwaliteiten